Λύκειο Διονύσου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5045276

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.886.170,93 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/07/2019

Πράξη:  «Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται Ο.Τ. 174 της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, στην περιοχή Νέα Αιολίδα και έχει συνολική επιφάνεια  10.657,91μ2. Σε τμήμα αυτού έχει ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο.

TOP