Λύκειο Διονύσου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.250.000,00 €.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Α Γ Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.886.170,93 € συμπερ. ΦΠΑ.
Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται Ο.Τ. 174 της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, στην περιοχή Νέα Αιολίδα και έχει συνολική επιφάνεια 10.657,91μ2. Σε τμήμα αυτού έχει ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο. Το νέο κτίριο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και Α’ όροφο. Το Υπόγειο περιλαμβάνει χώρους αποθηκευτικούς, Η/Μ εγκαταστάσεων και χώρο στάθμευσης αυτοκίνητων. Το Ισόγειο του περιλαμβάνει, χώρους διοίκησης, χώρο φύλακα, ιατρείο-αναρρωτήριο, 6 Αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, γραφείο συλλόγου γονέων, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους. Ο Α’ όροφος του περιλαμβάνει 6 Αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες ξένων γλωσσών, 3 αίθουσες κατεύθυνσης, εργαστήριο σχεδίου, 2 εργαστήρια πληροφορικής χώρους διοίκησης και χώρους υγιεινής.

TOP