Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βαρθολομιού

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (Θ.Σ. 10 – Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση)

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 4033

ΠΡΑΞΗ: «Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού Π. Ε. Ηλείας»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 7.990.000,00 €.

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Μουσικό Σχολείο οριοθετείτε σε γεωτεμάχιο έκτασης Ε= 6000,15 τ.μ., εκτός οικισμού, δυτικά της Δ.Κ. Βαρθολομιού, εντός της Ζ.Ο.Ε. Γ5 του νομού Ηλείας, το οποίο βρίσκεται εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και εκτός αναδασμού και αποτελεί χώρο κατάλληλο για τις ανάγκες του. Το σχολείο αποτελείται από Ισόγειο, Α’ όροφο και Δώμα.

 

ΙΣΟΓΕΙΟ:

ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ)

 • ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΩΛ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Προβλέπονται χώροι μουσικής εκπαίδευσης: αίθουσες ατομικών μαθημάτων, αίθουσα διδασκαλίας τύπου I.
 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Προβλέπονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κτιριολογικού προγράμματος Γραφείο καθηγητών, Γραφεία Διευθυντή και Υποδιευθυντή, Αρχείο Γραμματεία, Ιατρείο – αναρρωτήριο.
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Προβλέπονται χώροι αποθηκών για τις ειδικές ανάγκες (φύλαξης μουσικών οργάνων) και για τις λοιπές ανάγκες του σχολείου: γενικό αρχείο, αποθήκη σχολικών βιβλίων, χώρος με lockers, είδη καθαρισμού, wc καθηγητών και το κύριο συγκρότημα WC μαθητών αγοριών – κοριτσιών.
 • ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, Ηλεκτροστάσιο, Αντλιοστάσιο, Δεξαμενή νερού πυρόσβεσης.

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΠΟΣΤΕΓΟ)

 • ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ 3

 • ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Προβλέπεται χώρος αποθήκης για τις ανάγκες της αίθουσας – σκηνής, αποδυτήρια αγοριών – κοριτσιών με WC.
 • ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Στο Τμήμα 3 προβλέπεται το Κυλικείο και η Τραπεζαρία δυναμικότητας 70 θέσεων για την σίτιση των μαθητών λόγω του αυξημένου ωραρίου.
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

Α’ ΟΡΟΦΟΣ:

ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ)

 • ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • Προβλέπονται 6 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Φυσικών επιστημών με παρασκευαστήριο, αίθουσα Πληροφορικής, αίθουσα Καλλιτεχνικών – Αισθητικής αγωγής, αίθουσες ατομικών μαθημάτων μουσικών σπουδών, εργαστήριο πληροφορικής, μουσικής τεχνολογίας, χώρος ηχογραφήσεων με control room.
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: δύο συγκροτήματα WC μαθητών αγοριών – κοριτσιών

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ), ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΩΜΑΤΑ

Το μεγαλύτερο τμήμα του δώματος του υπόστεγου αλλά της ΑΠΧ διαμορφώνεται κατάλληλα με κατασκευή φυτεμένου δώματος για βιοκλιματικούς και αισθητικούς λόγους.

Τα φυτεμένα δώματα συνεισφέρουν λειτουργικά στην ενισχυμένη θερμομόνωση του κτιρίου και αισθητικά γιατί είναι θεατά από αίθουσες διδασκαλίας του Α΄ ορόφου. Στο δώμα του τμήματος 1 προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ επί μεταλλικής στέγης στα πλαίσια της Βιοκλιματικής – ενεργειακής αντιμετώπισης.

TOP