Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βαρθολομιού

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5073457

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 7.990.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/12/2020

Πράξη: «Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού Π. Ε. Ηλείας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Μουσικό Σχολείο οριοθετείται σε γεωτεμάχιο έκτασης Ε= 6000,15 τ.μ., εκτός οικισμού, δυτικά της Δ.Κ. Βαρθολομιού, εντός της Ζ.Ο.Ε. Γ5 του νομού Ηλείας, το οποίο βρίσκεται εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και εκτός αναδασμού και αποτελεί χώρο κατάλληλο για τις ανάγκες του.

 

TOP