Νέα Πτέρυγα του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000617

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα: Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 16.223,.942,55 €

Ημερομηνία ένταξης: 11/04/2016

Πράξη: «Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων – Διοίκησης – Κεντρικής Αποστείρωσης και Πλυντηρίων, Ανακατασκευή υπάρχουσας Πτέρυγας Χειρουργείων και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Η πράξη αφορά τη β’ φάση του τμηματοποιημένου έργου με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων-διοίκησης-κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, την ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και την προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Το σημείο που θα ανεγερθεί η Νέα πτέρυγα Διοίκησης-Χειρουργείων, κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων αποτελεί χώρο μέσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα κατασκευάζεται παραπλεύρως του υπάρχοντος κτιρίου, έχει περίγραμμα σε σχήμα Γ και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, όροφο και δώμα. Τμήμα της αποτελεί και το κτίσμα που κατασκευάζεται πίσω από το υπάρχον κτίριο και σε επαφή μαζί του, προκειμένου να συνδέσει λειτουργικά τους χώρους της νέας πτέρυγας και του υπάρχοντος κτιρίου στο επίπεδο του υπογείου και του ορόφου. Το κτίριο τοποθετείται στην βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου και συνδέεται στην δυτική πλευρά του με την υπάρχουσα πτέρυγα των Χειρουργείων.

Τέλος, στην πράξη συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Η σύμβαση της προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου στη Β’ φάση.

 

TOP