Νέες Υποδομές Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Ανέγερση – Επέκταση Νέων Υποδομών Εκπαίδευσης σε διάφορες ενότητες της Περιφέρειας Αττικής»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.100.000,00 €.

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

  • Υποέργο 1 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 631.680,00 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 2 «1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ» με συμβατικό τίμημα 604.461,40 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 3 «5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 304.765,43 € συμπερ. ΦΠΑ και έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. με απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ποσού συνολικής δαπάνης σε 302.085,34 €.
  • Υποέργο 4 «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με συμβατικό τίμημα 515.407,90 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

Το έργο αποτελείται από τα υποέργα:

Το υποέργο 1 «Προσθήκη πτέρυγας 4 αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί των οδών Λευκωσίας – Υψηλάντου και Αμμοχώστου στον Άλιμο και αφορά στην κατασκευή 2 αιθουσών διδασκαλίας, 1 αίθουσας εργαστηρίου ξένων γλωσσών, 1 αίθουσας καλλιτεχνικών και χώρους υγιεινής.

Το υποέργο 2 «1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί της οδού Φειδίου στο Χολαργό, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 1.100,65μ2 και περιλαμβάνει 3 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα και χώρους υγιεινής.

Το υποέργο 3 «5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί της οδού Δήλου στη Δάφνη, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 388,90μ2 και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα αποθήκη και χώρους υγιεινής.

Το υποέργο 4 «4ο Νηπιαγωγείο Μεσογαίας (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται στο Ο.Τ 7 του τομέα Γ του Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στην κατασκευή 1 νέου ισογείου κτιρίου με τη μέθοδο της προκατασκευής σε οικόπεδο 1.053,21μ2 και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα, αποθήκη και χώρους υγιεινής.

TOP