Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5045273

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 629.624,74 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/09/2019

ΠΡΑΞΗ: «Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νηπιαγωγείου Ανατολής Νέας Μάκρης, στον Δήμο Μαραθώνα. Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Νηπιαγωγείο βρίσκεται επί των οδών Ασκληπιού & Αφροδίτης και έχει επιφάνεια 1819,53 μ².

TOP