Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.165.500,00 € και 629.624,74 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συμβατικό τίμημα 574.124,74 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Νηπιαγωγείο Ανατολής βρίσκεται στο Ο.Τ. 244Α επί των οδών Ασκληπιού και Αφροδίτης στην Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα, στον Νομό Αττικής και έχει επιφάνεια 1819,53 Μ².

Το Νηπιαγωγείο αποτελείται από Υπόγειο και Ισόγειο. Το Υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο και Η/Μ χώρο καθώς και αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού. Το Ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ανάπαυσης νηπίων και χώρος ιματιοθηκών, τραπεζαρία με κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και χώρος υγιεινής με προθάλαμο, χώροι υγιεινής νηπίων και ΑΜΕΑ, πολυδύναμο χώρο και υπόστεγο χώρο, ο οποίος συνδέεται και ενοποιείται με τον διαμπερή πολυδύναμο χώρο. O Περιβάλλον Χώρος προστατεύεται από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους και από την ηλιακή ακτινοβολία με την θέση του κτιρίου και της φύτευσης, προκειμένου να βελτιωθεί το μικροκλίμα του Νηπιαγωγείου και να επιτευχθεί θερμική άνεση των χρηστών. Διαμορφώνονται πλακόστρωτοι χώροι κίνησης, χώροι παιχνιδιού και πρασίνου.

Στην Πράξη συμπεριλαμβάνεται Υποέργο Αρχαιολογίας.

TOP