Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5013510

Προγραμματική περίοδο: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 57.327,32 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2018

Πράξη: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το Νηπιαγωγείο Λακήθρας βρίσκεται στον οικισμό Λακήθρας, νοτιοανατολικά του Αργοστολίου. Το νηπιαγωγείο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του οικισμού και σε υψόμετρο 170m περίπου. Το κτίριο που στεγάζεται το νηπιαγωγείο Λακήθρας είναι ισόγειο κτίσμα σπό τοιχοποιία, ορθογωνικής κάτοψης με διαστάσεις 16,60m μήκος, 7,40m πλάτους και συνολικού εκτιμώμενου ύψους 4,50m. Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά το Νηπιαγωγείο Λακήθρας.

TOP