Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 500507

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ2007 – 2013  & 2014-2020

Πρόγραμμα: Ήπειρος 2014-2020

Προϋπολογισμός: 712.451,09€

Ημερομηνία ένταξης: 04/08/2016

ΠΡΑΞΗ: «Κατασκευή και Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β’ ΦΑΣΗ)

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Υποσταθμού, καθώς και την προμήθεια- εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης του αλκοολισμού και της κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών, το οποίο έχει κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα.

TOP