Πτέρυγα Ρηγοπούλου κτιρίου «300 ΑΝΔΡΩΝ», στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Το έργο “Ανακαίνιση πτέρυγας Ρηγοπούλου κτιρίου 300 ΑΝΔΡΩΝ, στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»” αφορά στις εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης τριών ορόφων του κτιρίου και συγκεκριμένα της 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο ισόγειο (36 κλινών), της 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής στον 1ο όροφο (34 κλινών) και της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής – Α’ Τομεακής Κλινικής στον 2ο όροφο (39 κλινών), με συνολική επιφάνεια 2.600 τ.μ..

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες
• Αποκατάσταση αποσαθρωμένων εσωτερικών επιφανειών
• Αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων
• Τοποθέτηση νέων δαπέδων PVC
• Ανακαίνιση κουζινών
• Ανακαίνιση WC
• Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής

Η/Μ εγκαταστάσεις
• Αναβάθμιση δικτύου ύδρευση – αποχέτευσης
• Αναβάθμιση συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης
• Αναβάθμιση συστήματος Κλιματισμού – Θέρμανσης-Αερισμού
• Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού – κίνησης
• Αναβάθμιση συστήματος τηλεφώνων – data, κλήσης αδελφής, τηλεόρασης και μετάδοσης ήχου
• Αναβάθμιση συστήματος ιατρικών αερίων
• Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Παρακολούθησης BMS

TOP