Συνδετήρια πεζογέφυρα στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Με την ολοκλήρωση της πολυδύναμης Μ.Ε.Θ. 50 κλινών, η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανέλαβε και την κατασκευή της σύγχρονης πεζογέφυρας που συνδέει τη νέα Μ.Ε.Θ. με το κτίριο των Χειρουργείων, δια μέσου του κτιρίου «Μέγα Λαϊκό», στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Το αντικείμενο του έργου “Μελέτη, Κατασκευή Συνδετήριας Πεζογέφυρας και Ασθενοφόρου ανελκυστήρα στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” περιλάμβανε την:
• εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής
• κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών της Συνδετήριας Πεζογέφυρας με τα κτίρια «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» και «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ»
• κατασκευή εξωτερικού ασθενοφόρου ανελκυστήρα 3 στάσεων, στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», σε λειτουργική διασύνδεση με τη συνδετήρια πεζογέφυρα
• διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της κατασκευής.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας με χρήση δικτυωτού μεταλλικού φορέα μορφής κιβωτίου, στατικά ανεξάρτητου, που ξεκινάει από ενδοτμηματικό διάδρομο του 1ου ορόφου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» και καταλήγει στο 2ο όροφο του κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση και διασύνδεση του νέου κτιρίου Μ.Ε.Θ. 50 κλινών που έχει κατασκευαστεί μπροστά από το «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ», με τα χειρουργεία που στεγάζονται στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ».
Το μήκος της πεζογέφυρας είναι 100 μ. περίπου, μικτού πλάτους 4 μ., κατασκευασμένη σε κατάλληλο υψόμετρο, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων και πυροσβεστικών κάτω από αυτή. Δεδομένου του ανοίγματός της έχουν κατασκευασθεί τουλάχιστον τρία βάθρα στήριξης, με τον φορέα να σχηματίζει γωνία. Είναι στεγασμένη, με την ελάχιστη δυνατή κλίση καθώς φορεία θα διέρχονται από αυτή, διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό, αερισμό και θέρμανση με πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση διαφόρων δικτύων μεταξύ των συνδεόμενων κτιρίων.

TOP