Ψυχιατρικό Τμήμα στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5002225

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα: Πελοπόννησος 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.574.835,32 €

Ημερομηνία ένταξης: 14 /12/2016

Πράξη: «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ. Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ. Τ. Παίδων/Εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”/Β’ φάση»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Πρόκειται για έργο phasing σε δύο διακριτές φάσεις. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, δυναμικότητας 42 κλινών.

Το νέο τμήμα θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ενώ θα έχει την δυνατότητα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, να λειτουργεί αυτόνομα με ιδιαίτερες εισόδους στα επιμέρους τμήματα του και ιδιαίτερο περιβάλλοντα χώρο και οδούς προσπέλασης.

Η μονάδα περιλαμβάνει τμήμα Ενηλίκων και τμήμα Παίδων / Εφήβων και εκτείνεται σε τρεις σταθμούς υπογείου, ισογείου και α’ ορόφου.

Το Υποέργο 2 αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Το Υποέργο 3 αφορά την Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Το Υποέργο 4 αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής.

Το Υποέργο 5 αφορά την Προμήθεια Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης.

Το Υποέργο 6 αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού για Τεστ Ψυχολογικά – Δοκιμασίες.

TOP