Ψυχιατρικό Τμήμα στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πελοπόννησος » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Β – «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1581

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Παίδων/Εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”»

 

Το νέο Ψυχιατρικό τμήμα συνολικής δυναμικότητας 42 κλινών κατασκευάστηκε από την εταιρεία INTRAKAT στον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και συνδέεται διακτιριακά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας για την λειτουργία Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, συνολικής επιφάνειας 5.340 τ.μ.
Το νέο τμήμα θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και δομές του Νοσοκομείου ενώ θα έχει την δυνατότητα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, να έχει ανεξάρτητες προσπελάσεις, με τέσσερεις διακεκριμένες εισόδους στα επιμέρους τμήματά του.
Η μονάδα εκτείνεται σε τρεις στάθμες (υπογείου, ισογείου και α’ ορόφου) και απαρτίζεται από τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. Στο υπόγειο εμβαδού τοποθετούνται οι βοηθητικές χρήσεις, οι Η/Μ χώροι και αποθήκες, στο ισόγειο χωροθετείται το τμήμα Παιδιών-Εφήβων με 7 κλίνες, το Νοσοκομείο ημέρας, τα Οξέα – Επείγοντα περιστατικά με 5 κλίνες και η είσοδος του τμήματος Ενηλίκων, ενώ στον 1ο όροφο τοποθετείται το τμήμα Ενηλίκων με 30 κλίνες.

Η Πράξη αποτελείται επίσης και από τα Υποέργα Προμήθειας:

  • Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού & Προμήθεια Εξοπλισμού για Τεστ Ψυχολογικά – Δοκιμασίες
  • Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
  • Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής
  • Προμήθεια Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης
TOP