1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου – Οικοδομικές Εργασίες & ΗΜ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.000.000,00 € και 5.440.000,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» με συμβατικό τίμημα 2.382.720,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.: 31 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και αφορά την κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.148,41 μ2 και το οικόπεδο είναι 4.106,00 τ.μ.
Το 1o Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, περιλαμβάνει στο Υπόγειο, Αποθηκευτικούς χώρους, λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμων. μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, χώρο πυροσβεστικού συγκροτήματος, δεξαμενή πυρόσβεσης, κεντρική κλιματιστική μονάδα, κλιματιστικά της Α.Π.Χ. και θέσεις στάθμευσης.
Στο ισόγειο περιλαμβάνει Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, αποθήκη, control room, βιβλιοθήκη, W.C., κυλικείο, γραφεία συλλόγων – ψυχολόγου – δασκάλων – διευθυντή και γονέων, ιατρείο, χώρο φύλακα, κουζίνα-αποθήκη τροφίμων και χώρο φαγητού. Επιπλέον περιλαμβάνονται 6 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.
Στον Α’ όροφο περιλαμβάνονται WC ορόφου,7 αίθουσες διδασκαλίας και 2 εργαστήρια (επιστημών και ξένης γλώσσας).
Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει WC ορόφου, 5 αίθουσες διδασκαλίας και 2 εργαστήρια (πληροφορικής και αισθητικής αγωγής).

TOP