1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5029915

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.382.720,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 04/12/20218

Πράξη: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 31 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και αφορά την κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.148,41 μ2, ενώ το οικόπεδο είναι 4.106,00 τ.μ.

 

TOP