1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων και Προσθήκη Στατικώς Ανεξάρτητου Κτιρίου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.900.000,00 € και 2.018.543,08 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με συμβατικό τίμημα 2.018.543,08 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το οικόπεδο, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 174, στη δημοτική ενότητα της Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς και έχει συνολική επιφάνεια 6.626,70 τ.μ. Πρόκειται για αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου. Το νέο κτίριο, το οποίο διατάσσεται σε 3 επίπεδα, περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας, χώρους υγιεινής, κυλικείο και κουζίνα με τραπεζαρία. Το υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο, στο οποίο γίνονται επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις χώρων, διατάσσεται επίσης σε 3 επίπεδα, αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια και περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, Α.Π.Χ., βιβλιοθήκη, χώρους γραφείων, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους, έτσι ώστε να εξυπηρετείται το κτιριολογικό πρόγραμμα 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου.

TOP