1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5045319

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.018.543,08 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 736.334,34 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 24/10/2019

Πράξη:  «1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων και Προσθήκη Στατικώς Ανεξάρτητου Κτιρίου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 174, στη δημοτική ενότητα της Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς και έχει συνολική επιφάνεια 6.626,70 τ.μ. Πρόκειται για αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου έτσι ώστε να εξυπηρετείται το κτιριολογικό πρόγραμμα 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου.

TOP