1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5003843

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.892.309,19 €

Ημερομηνία ένταξης: 20/12/2016

Πράξη: «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Δήμου Κορυδαλλού – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Σταματοπούλου & Διογένους στην περιοχή Σχιστού του Δ. Κορυδαλλού και αφορά στην κατασκευή 2 νέων κτηρίων, στα οποία θα στεγάζεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.593,10 μ2 και η κάλυψη ισογείου είναι 1.359,7μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 15.812,96μ2.

TOP