1ο & 19ο Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου συστεγάζονται σε 4 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια συνολικού εμβαδού 3.201,06 τ.μ., τα οποία αποτελούν έναν ενιαίο οργανισμό.

Τα κτίρια αποτελούνται από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους χώρους με υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο, Β΄ όροφο και δώμα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνουν 18 κύριες Αίθουσες διδασκαλίας, 7 Ειδικές αίθουσες (Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Βιβλιοθήκη, Προβολών, Πολλαπλών χρήσεων), Χώρους διοίκησης – εκπαιδευτικών και Χώρους υγιεινής.

Στα κτίρια εφαρμόστηκαν αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, όπως:

  • Φυσικός Φωτισμός – Αερισμός
  • Επιπρόσθετος φυσικός φωτισμός και αερισμός από το δώμα του κτιρίου
  • Φυτεμένο δώμα
  • Υψηλή Φύτευση
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Εγκατάσταση φυσικού αερίου
  • Εξαερισμός Αιθουσών Διδασκαλίας με αισθητήρες CO2
TOP