1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Δήμου Κορυδαλλού – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.407.110,00 € και 3.987.503,36 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα λόγω της προσθήκης Υποέργου.

Το έργο εκτελούνταν από την εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 2.407.110,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται επί των οδών Σταματοπούλου και Διογένους στην περιοχή Σχιστού του Δ. Κορυδαλλού και αφορά στην κατασκευή 2 νέων κτηρίων στα οποία θα στεγάζεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.593,10 μ2 και η κάλυψη ισογείου είναι 1.359,7μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 15.812,96μ2. Περιλαμβάνει 11 αίθουσες διδασκαλίας, 1 ΑΠΧ, 1 βιβλιοθήκη, 1 αίθουσα φυσιοθεραπείας, 1 αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων, 1 αίθουσα σωματογνωσίας, 1 αίθουσα χειροτεχνίας, 1 αίθουσα πηλού, γραφεία προσωπικού και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

TOP