10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.430.000,00 € και 608.257,25 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 608.257,25 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το 10ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται επί των οδών Πλατάνων & Χρ. Μαντέλου στο Δήμο Κηφισιάς, εντός οικοπέδου επιφάνειας 3.435,02 τ.μ., με συνολικό εμβαδό δόμησης 408,44 τ.μ. και κάλυψη ισογείου 469,21 τ.μ.. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο με συνολικά 2 αίθουσες εργασίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 1 γραφείο νηπιαγωγών, χώρο υποδοχής γονέων, τραπεζαρία & κουζίνα, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους, καθώς και υπόστεγο χώρο διαλείμματος.

Δείτε το βίντεο

TOP