10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5009888

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 608.257,25 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/09/2017

Πράξη: «10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Πλατάνων & Χρ. Μαντέλου στο Δήμο Κηφισιάς και αφορά στην κατασκευή του 10ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, με συνολικό εμβαδό δόμησης 408,44 τ.μ. και κάλυψη ισογείου 469,21 τ.μ., εντός οικοπέδου επιφάνειας 3.435,02 τ.μ.

TOP