14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.000.000,00 € και 430.000,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 328 Α στην Π.Ε. Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορά την κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 336,36 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.187,61 μ2.

Τα παραδοτέα της Πράξης αφορούν στην κατασκευή ενός ισογείου κτίσματος με στέγη. Περιλαμβάνει Είσοδο με πολυδύναμο χώρο, 2 Αίθουσες διδασκαλίας I, 1 Αίθουσα ύπνου, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο Νηπιαγωγών και Λοιπούς χώρους όπως Χώροι υγιεινής, Λεβητοστάσιο, Χώρο δεξαμενής καυσίμων, Αποθήκη.

TOP