14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5029917

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 430.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/08/2018

Πράξη: «14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 328 Α στην Π. Ε .Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορά την κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 336,36 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.187,61 μ2.

TOP