14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.000.000,00 € και 430.000,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 328 Α στην Π.Ε. Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορά την κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 336,36 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.187,61 μ2.

Τα παραδοτέα της Πράξης αφορούν στην κατασκευή ενός ισογείου κτίσματος με στέγη. Περιλαμβάνει Είσοδο με πολυδύναμο χώρο, 2 αίθουσες διδασκαλίας I, 1 αίθουσα ύπνου, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο Νηπιαγωγών και λοιπούς χώρους όπως Χώροι υγιεινής, Λεβητοστάσιο, χώρο δεξαμενής καυσίμων, Αποθήκη.

TOP