14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6003828

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.238.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 13/11/2023

Πράξη: «14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το διδακτήριο του 14ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας βρίσκεται στο Ο.Τ.: 248Α, επί των οδών Πάντου (πλάτους 15.00μ) και Καλαφάτη (πλάτους 7.00μ), του Δήμου Καλλιθέας, είναι διαμπερές και έχει επιφάνεια Ε=871.20τ.μ.

TOP