17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001859

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.120.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 04/07/2023

Πράξη: «17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανέγερση του 17ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Πετρούπολης, Νομού Αττικής. Η πραγματοποιούμενη κάλυψη καθώς και η πραγματοποιούμενη δόμηση θα είναι 259,91 τ.μ. Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το 17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης βρίσκεται στο Ο.Τ. 20α, στη συμβολή των οδών Ρόδου & Έλλης και έχει επιφάνεια 531.72 m².

TOP