2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

 ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.200.000,00 € και 672.731,82 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με συμβατικό τίμημα 672.731,82 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου βρίσκεται επί των οδών λεωφόρου Στυλιανού Τυπάλδου και 21ης Μαΐου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς και αποτελείται από τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τα οποία σχηματίζουν συγκρότημα με εσωτερικό αίθριο. Το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1988-1990, είναι συνολικής επιφάνειας 1550μ² περίπου και αναπτύσσεται σε 3 στάθμες: υπόγειο (κτίριο 2), ισόγειο (κτίριο 1,2,3) και α’ όροφο (κτίριο 1,2). Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και τα τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

TOP