2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5013504

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014  – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 672.731,82 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2018

Πράξη:  «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση στο Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου βρίσκεται επί των οδών Λεωφόρου Στυλιανού Τυπάλδου και 21ης Μάϊου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς και αποτελείται από τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τα οποία σχηματίζουν συγκρότημα με εσωτερικό αίθριο. Το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1988-1990 είναι συνολικής επιφάνειας 1550μ2 περίπου και αναπτύσσεται σε 3 στάθμες: υπόγειο (κτίριο 2), ισόγειο (κτίριο 1,2,3) και α’ όροφο (κτίριο 1,2). Η ενίσχυση του Φ.Ο και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και τα τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

 

TOP