2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.830.000,00 € και 1.940.942,27 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 1.800.942,27 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.: 160 Α της 1ης Π.Ε. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.239,20 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 2.844,76 μ2.

Το 2o Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κύριος χώρος και βοηθητικές χρήσεις), 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 1 εργαστήριο αισθητικής αγωγής, W.C., βοηθητικούς χώρους και αίθουσα ολοήμερου (τραπεζαρία).

Στην Πράξη συμπεριλαμβάνεται Υποέργο Αρχαιολογίας.

TOP