2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.920.000,01 € και 3.463.393,32 € συμπερ. ΦΠΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  1. Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Νερακίου, στην περιοχή «Λάκκα Καλογήρου», της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στο νομό Αττικής. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι Ε=11.207,27 μ2. Η Συνολική Πραγματοποιούμενη Κάλυψη είναι Ε=2.040,39 μ2. και η Συνολική Πραγματοποιούμενη Δόμηση είναι Ε=3.562,94 μ2.
  2. Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π. Οι δύο από τις τρεις αναπτύσσονται σε ισόγειο, Α’ όροφο και Β’ όροφο, ενώ η μία από τις δύο αποτελείται και από υπόγειο. Η τρίτη πτέρυγα αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται μέσω των δύο κλιμακοστασίων του κτιρίου και του ανελκυστήρα. Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, αποθήκες, αρχείο, Η/Μ χώρους και εξυπηρετείται από τον ανελκυστήρα. Το ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, foyer και συνοδευτικές λειτουργίες της αίθουσας, κεντρικό υπόστεγο χώρο εισόδου, δευτερεύουσα είσοδο, κυλικείο, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, χώρο φύλακα, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους διοίκησης, αρχείο, χώρο αναμονής, αποθήκη, χώρους υγιεινής, 2 κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα. Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, εργαστήριο ξένων γλωσσών, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, χώρο φαγητού, κουζίνα με αποθηκευτικό χώρο, χώρους υγιεινής και αποθήκη, καθώς και κλειστούς χώρους εκτόνωσης – διαλείμματος με εξόδους σε δύο βατά δώματα. Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστημών, εργαστήριο πληροφορικής, 2 μικρά γραφεία και έναν κλειστό χώρο εκτόνωσης-διαλείμματος. Στο δώμα καταλήγει το ένα κλιμακοστάσιο.
  3. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Το υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικούς και Η/Μ χώρους. Το ισόγειο περιλαμβάνει δυο αίθουσες εργασίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη κουζίνας, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών και χώρους υγιεινής.
TOP