2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5029910

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 3.463.393,32 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/08/2018

Πράξη: «2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Νερακίου, στην περιοχή «Λάκκα Καλογήρου», της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στο νομό Αττικής.

TOP