2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5003164

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.857.750,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/03/2017

Πράξη: «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : Γ. 503 του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας και αφορά στην κατασκευή του 2oυ Λυκείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.622,45 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 5.921,18 μ2.

 

 

 

 

TOP