2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς, ενισχύσεις στο 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.750.000,00 €.

Το 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου βρίσκεται επί των οδών Ηλία Ζερβού- Δελαπόρτα- Μπασιά- Υψηλάντου στο δήμο Αργοστολίου.

Τα παραδοτέα πράξης είναι η ενίσχυση του Φ.Ο., η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και οι Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις στο 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

TOP