21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «21Ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.334.959,35 και 2.124.101,02 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Ν ΚΑΙ Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.124.101,02 € συμπερ. ΦΠΑ.

Βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ2258 του Δήμου Αχαρνών και αφορά στην κατασκευή του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.245,18 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 3.744,83 μ2. Αφορά στην κατασκευή διώροφου κτιρίου με συνολικά 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 1 αίθουσα υπολογιστών, 1 αίθουσα αισθητικής αγωγής, 1 αίθουσα ξένων γλωσσών, γραφεία δασκάλων και γραφείο μαθητικών κοινοτήτων.

TOP