21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5003715

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.124.101,02 €

Ημερομηνία ένταξης: 03/05/2017

Πράξη:  «21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ2258 του Δήμου Αχαρνών και αφορά στην κατασκευή του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.245,18 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 3.744,83 μ2.

TOP