24ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΑΞ10-Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 2455

ΠΡΑΞΗ: «24o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου /12θ ολοήμερο»

 

Το έργο ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.130.000,00 € και 1.750.771,93 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΤΙΚΑΣ Ν ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΟΕ ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με συμβατικό τίμημα 1.750.771,93 συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την ανέγερση του 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου επί των οδών Ολυμπιάδος, Γοργοποτάμου και 2 πεζοδρόμων σε οικόπεδο επιφάνειας 2.697,62 τ.μ.. Περιλαμβάνει 1 κτίριο κάλυψης 785,60 τμ και συνολικής δόμησης 1.868,47 τμ σε Ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο και ημιυπαίθριους χώρους 20,13 τ.μ. με αύλειο χώρο 1.911,99 τ.μ. και υπόγειο 384,65 μ2 χώρων στάθμευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Το κτίριο περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, ένα εργαστήριο Φυσικής – Χημείας, ένα εργαστήριο αισθητικής αγωγής, ένα εργαστήριο Πληροφορικής -Ξένων Γλωσσών, μια βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο, μία αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, χώρος φαγητού- αποθήκη – κουζίνα, γραφείο διευθυντή και χώρο αναμονής.

TOP