3ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5201344

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 4.970.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 18/04/2023

Πράξη: «3ο 9/θέσιο Γυμνάσιο Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο επί του οποίου προβλέπεται να ανεγερθεί το έργο βρίσκεται επί των οδών Ανθέων & Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ο.Τ. Γ1846 – Γ1848 της Δ.Ε. Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδoς και έχει επιφάνεια Ε = 3.502,06 m². Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια. Σε απόσταση οκτώ περίπου μέτρων επί της Δυτικής πλευράς μελετήθηκε και χωροθετείται η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Α.Π.Χ.) αφήνοντας ελεύθερο αύλειο χώρο μεταξύ των κτιρίων στη Νότια και Ανατολική πλευρά του οικοπέδου. Το κτίριο της Α.Π.Χ. προβλέπεται μονώροφο και περιλαμβάνει επιπλέον το κυλικείο και την αποθήκη οργάνων γυμναστικής.

TOP