3ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «3ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 11.415.000,00 € και 4.673.646,55 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Εκτελείται από την εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με συμβατικό τίμημα 4.673.646,55€ συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 240 του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή του 3oυ Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 6.591,24 μ2 εντός οικοπέδου, επιφανείας 12.186,15 μ2.

Το 3o Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, με εμβαδόν δόμησης 3.317,76 μ2., περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1 αίθουσα καλλιτεχνικών – αισθητικής αγωγής, 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών και 1 εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου.

Το 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας, με εμβαδόν δόμησης 3.273,48 μ2., περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας τύπου Ι και 3 αίθουσες διδασκαλίας τύπου II, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1 εργαστήριο σχεδίου-αισθητικής αγωγής και 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών.

TOP