3ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θέσιο και 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό. Ο.Τ. 17, Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής»

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.075.000,00 € και 1.900.073,99 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Τ.Η.Κ. Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 1.900.073,99 € συμπερ. ΦΠΑ.

Βρίσκεται επί των οδών Ηλίου και Εράσμου στην Λυκόβρυση στο Ο.Τ. 17. Αφορά στην κατασκευή 2 κτιρίων. Το εμβαδόν δόμησης είναι 1781,34 μ2, ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1117,43 μ2, εντός οικοπέδου επιφάνειας 5.264,80 μ2.
Περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 124 μ2, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης επιφάνειας 52,00 μ2, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας επιφάνειας 74,00 μ2, 1 εργαστήριο πληροφορικής επιφάνειας 52,00 μ2, καθώς και βοηθητικούς χώρους.

TOP