3ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000833

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 3.497.780,55 €

Ημερομηνία ένταξης: 22/09/2016

Πράξη: : «3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θέσιο και 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό. Ο.Τ. 17, Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Ηλίου & Εράσμου στη Λυκόβρυση, στο Ο.Τ. 17. Αφορά στην κατασκευή 2 κτιρίων. Το εμβαδόν δόμησης είναι 1781,34 μ2, ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1117,43 μ2, εντός οικοπέδου επιφάνειας 5.264,80 μ2.

TOP