3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.000.100,00 € και 2.300.046,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.300.046,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας του δήμου Ελευσίνας βρίσκεται στο Ο.Τ. 109, που περικλείεται από τις οδούς Αναστάσεως – Π. Στάμου – Νικηταρά – Π. Ντάρδα. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.527,74 τ.μ. και η κάλυψη του ισογείου είναι 1.490,90 τ.μ., εντός οικοπέδου επιφάνειας 6.627,30 τ.μ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή διώροφου κτιρίου με συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 3 αίθουσες βοηθητικές (βιωματικής δράσης, ενισχυτικής διδασκαλίας και μουσικής), 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 4 εργαστήρια (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής και ξένων γλωσσών), γραφεία και άλλους κύριους και βοηθητικούς χώρους.

Δείτε το βίντεο

TOP