3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5010027

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.300.046,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/03/2017

Πράξη: «3o Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 109, που περικλείεται από τις οδούς Αναστάσεως – Π. Στάμου – Νικηταρά – Π. Ντάρδα, στη δημοτική ενότητα Μαγούλας του δήμου Ελευσίνας και αφορά στην κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας.  Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.527,74 τ.μ. και η κάλυψη του ισογείου είναι 1.490,90 τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 6.627,30 τ.μ. 

TOP