3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 ΠΡΑΞΗ: «3o Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.000.100,00 € και 2.300.046,00 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.300.046,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 109, που περικλείεται από τις οδούς Αναστάσεως – Π. Στάμου – Νικηταρά – Π. Ντάρδα, στη δημοτική ενότητα Μαγούλας του δήμου Ελευσίνας, και αφορά στην κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας.

Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.527,74 τ.μ. και η κάλυψη του ισογείου είναι 1.490,90 τ.μ., εντός οικοπέδου επιφάνειας 6.627,30 τ.μ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή διώροφου κτιρίου με συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 3 αίθουσες βοηθητικές (βιωματικής δράσης, ενισχυτικής διδασκαλίας και μουσικής), 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 4 εργαστήρια (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής και ξένων γλωσσών), γραφεία και άλλους κύριους και βοηθητικούς χώρους.

TOP