3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5200667

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.340.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 02/02/2023

Πράξη: «3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που είναι διαμπερές, με πρόσβαση από την οδό Ηχούς (Βόρεια) και την οδό Τραλλέων (Νότια), οι οποίες είναι πλήρως διανοιγμένες και ασφαλτοστρωμένες. Πρόκειται για 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι 407,18 m². Η συνολική επιφάνεια δόμησης του διδακτηρίου είναι 396,86 m². Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι 923,45 m².

TOP