3ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6003829

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 4.735.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 13/11/2023

Πράξη: «Αποπεράτωση 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται επί των οδών Αντ. Σαμαράκη, Β. Κορνάρου, Γ. Σεφέρη και Ανώνυμου Πεζόδρομου, στο Ο.Τ. της Π.Ε. .Γ200 και έχει επιφάνεια Ε= 6.316,94 τ.μ.. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο.

TOP