3ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009915

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027

Προϋπολογισμός: 535.751,47 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 95.041,61 που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 02/04/2024

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP