3ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5168870

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 535.751,47 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 95.041,61 που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου

Ημερομηνία ένταξης: 29/12/2022

Πράξη: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP