3ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6002552

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 4.970.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 07/02/2024

Πράξη: «3ο 9/θέσιο Γυμνάσιο Αρτέμιδας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο επί του οποίου προβλέπεται να ανεγερθεί το έργο βρίσκεται επί των οδών Ανθέων & Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ο.Τ. Γ1846 – Γ1848 της Δ.Ε. Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδoς και έχει επιφάνεια Ε = 3.502,06 m². Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια, το κυρίως κτίριο και την ΑΠΧ.

TOP