3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6002551

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.340.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 07/02/2024

Πράξη: «3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο θα κατασκευαστεί επί των οδών Ηχούς και  Τραλλέων και πρόκειται για 2θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι 407,18 m². Η συνολική επιφάνεια δόμησης του διδακτηρίου είναι 396,86 m² .

TOP