4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5013508

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 651.450,18 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2018

Πράξη: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου βρίσκεται επί των οδών Υπατίας Δεστούνη, Ηροδότου και Δημ. Δαυή στο Δήμο Αργοστολίου και αποτελείται από δύο κτίρια, ένα ισόγειο και ένα τριώροφο, στατικά ανεξάρτητα από οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχωματικού χαρακτήρα που κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και στα δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

TOP