4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο και 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.300.000,00 €.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.695.788,32 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 270Α επί της οδού Κριεζή και των πεζοδρόμων Δόξης, Καλλικράτους και Κιλκίς, του Δήμου Ασπροπύργου, στο Νομό Αττικής, εντός οικοπέδου επιφάνειας 4728,15 μ², και έχει συνολικό εμβαδόν πραγματοποιούμενης δόμησης 2999,98 μ².
Πρόκειται για 2 διδακτήρια εντός του ίδιου οικοπέδου, με ανεξάρτητους αύλειους χώρους και ανεξάρτητες προσβάσεις. Το Νηπιαγωγείο είναι ισόγειο με υπόγειο, και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, χώρο ύπνου, κουζίνα-τραπεζαρία, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και χώρους διοίκησης. Το Δημοτικό Σχολείο έχει ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο, υπόγειο και τηρεί το κτιριολογικό πρόγραμμα 12/θέσιου ΔΣ, δηλ. περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια, ΑΠΧ, Κυλικείο, Κουζίνα, Τραπεζαρία, Βιβλιοθήκη, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και χώρους διοίκησης. Στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και χώρος στάθμευσης. Στο Δημοτικό σχολείο υπάρχει επίσης στεγασμένος χώρος διαλείμματος. Τα κτίρια ακολουθούν βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού.

TOP