4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο και 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.300.000,00 €.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 2.695.788,32 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 270Α επί της οδού Κριεζή και των πεζοδρόμων Δόξης, Καλλικράτους και Κιλκίς, του Δήμου Ασπροπύργου, στο Νομό Αττικής, εντός οικοπέδου επιφάνειας 4728,15 μ² και έχει συνολικό εμβαδόν πραγματοποιούμενης δόμησης 2999,98 μ².
Πρόκειται για 2 διδακτήρια, τα οποία ακολουθούν βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και βρίσκονται εντός του ίδιου οικοπέδου, με ανεξάρτητους αύλειους χώρους και ανεξάρτητες προσβάσεις. Το Νηπιαγωγείο είναι ισόγειο με υπόγειο και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, χώρο ύπνου, κουζίνα-τραπεζαρία, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και χώρους διοίκησης. Το Δημοτικό Σχολείο έχει υπόγειο, ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο. Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, κουζίνα, τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους, χώρους διοίκησης και στεγασμένο χώρο διαλείμματος. Στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και χώρος στάθμευσης.

TOP