5ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5201373

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 4.600.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 10/02/2023

Πράξη: «Ανέγερση 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το κτίριο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στην πολεοδομική ενότητα “Δροσούπολης”, στο Ο.Τ. Κ971. Περιβάλλεται από τις οδούς Τεμπών προς βορρά, Σμοκόβου προς δυσμάς, Αγράφων προς νότο και Θεσσαλίας προς ανατολάς. Το εμβαδόν του οικοπέδου ανέρχεται σε 5.558,35 μ2. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται 2 κτίρια.

TOP