5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5168505

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 4.234.400,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/07/2022

Πράξη: «Προσθήκη κτιρίου 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η ανέγερση του 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού προβλέπεται εντός οικοπέδου εμβαδού 15.812,96τ.μ., που βρίσκεται στο Άνω Κορυδαλλό στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού επί της οδού Σταματοπούλου. Το κτιριακό συγκρότημα θα αποτελείται από 2 κτίρια.

 

TOP