63ο Νηπιαγωγείο Αθήνας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5008956

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 363.979,07 €

Ημερομηνία ένταξης: 23/10/2017

Πράξη: «63ο Νηπιαγωγείο Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 86042 του Δήμου Αθηναίων και αφορά στην κατασκευή ενός νέου διδακτηρίου που αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 385,00 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 713,32 μ2.

 

 

TOP