63ο Νηπιαγωγείο Αθήνας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «63o Νηπιαγωγείο Αθήνας»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 805.000,00 € και 363.979,07 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 363.979,07€ συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 86042 του Δήμου Αθηναίων και αφορά στην κατασκευή ενός νέου διδακτηρίου που αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 385,00 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 713,32 μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες εργασίας, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φαγητού με κουζίνα, γραφείο Νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής νηπίων, ΑΜΕΑ και δασκάλων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στον περιβάλλοντα χώρο θα διαμορφωθεί ένας στεγασμένος χώρος καθιστικού, μία μικρή παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.

TOP