6ο Λύκειο Χαλανδρίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6003825

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 6.250.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 13/11/2023

Πράξη: «Ανέγερση Νέου Κτιρίου του 6ου 12/θέσιου Λυκείου Χαλανδρίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά μελέτη 12θέσιου Λυκείου σε οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1192, επί των οδών Μελίνας Μερκούρη, Βορείου Ηπείρου, Σκουφά και Τρίτση Αντωνίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλανδρίου με ΚΑΕΚ 051471516001 και έχει επιφάνεια Ε=10.435,00μ2. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από τα κτίρια Κ1 και Κ2 όπου στεγάζονται οι κύριες χρήσεις του σχολείου και το κτίριο όπου χωροθετείται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ).

TOP