8ο Γυμνάσιο Ιλίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5107704

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 1.965.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/05/2021

Πράξη: «8ο Γυμνάσιο Ιλίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός του πυκνοδομημένου αστικού περιβάλλοντος της συνοικίας «Άγιος Φανούριος» του Δήμου Ιλίου, στην πολεοδομική ενότητα «12» και συγκεκριμένα επί των οδών Αγ. Λαύρας και Πατρών, στο ΟΤ 533-534-539-540. Στο οικόπεδο έχει ήδη ανεγερθεί το 3ο Λύκειο Ιλίου . Το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου θα αποτελείται από ένα τριώροφο κτίριο  συνολικής δόμησης 1.127,10 τ.μ. και επιφάνειας κάτοψης 375,70 τ.μ.

TOP