8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5046501

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 1.076.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/12/2019

Πράξη: «8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 442 Α του Δήμου Ζωγράφου, στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και αφορά την κατασκευή του 8ου και 14ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 776,79 μ2 και επιφάνεια κάλυψης 855,80 μ2.

 

TOP