8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.000.000,01 €.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Ν ΚΑΙ Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 1.076.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 442 Α του Δήμου Ζωγράφου, στην Π. Ε .Κεντρικού Τομέα Αθηνών και αφορά την κατασκευή του 8ου και 14ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 776,79 μ2 και επιφάνεια κάλυψης 855,80 μ2.
Το 8ο και 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου, με ισόγειο και υπόγειο, περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 2 πολυδυναμικούς χώρους, 2 γραφεία Νηπιαγωγών και Βοηθητικούς χώρους (2 κουζίνες, χώρους υγιεινής, αποθήκη, αρχείο).

TOP