Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας

Το Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας κατασκευάστηκε σε οικόπεδο επιφάνειας 3.448 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 4 ορόφους. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι 6.327,96 τ.μ. και του υπογείου είναι 1.549,44 τ.μ.

Οι υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι οι εξής: Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Διοικητικό και Φορολογικό Δικαστήριο, Υπηρεσία Ανηλίκων και Ελεγκτικό Συνέδριο.

TOP