Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου

Το Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 3.452,00 τ.μ. Το κτίριο έχει 3 υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α΄ και Β΄ όροφο) συνολικής επιφάνειας 3.129 τ.μ., ενώ το εμβαδόν του υπογείου είναι 1.666 τ.μ.

Το κτίριο διαθέτει 3 μεγάλες και 3 μικρές Αίθουσες ακροατηρίων, Αίθουσες αναμονής κοινού, Χώρους συνάντησης δικηγόρων και κοινού, Δωμάτια αναμονής μαρτύρων και άνετους γραφειακούς χώρους για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, όπως και τους Δικαστικούς υπαλλήλους. Επίσης υπάρχουν Βιβλιοθήκη, Αίθουσα συνεδριάσεων και Χώροι αρχείων.

Οι υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι οι ακόλουθες: Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο, Υπηρεσία Ανηλίκων, Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης στο κτίριο έχουν προβλεφθεί χώροι για τον Δικηγορικό Σύλλογο.

TOP