Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας κατασκευάστηκε σε οικόπεδο επιφάνειας 8.317,70 τ.μ. Το κτίριο έχει 4 υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α΄ όροφο, Β΄ όροφο και Γ΄ όροφο) συνολικής επιφάνειας 5.800 τ.μ., ενώ το εμβαδόν του υπογείου είναι 4.400 τ.μ. Οι υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι οι εξής: Πρωτοδικείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Τοπική υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστήριο Ανηλίκων, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων και Γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο.

TOP