Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001860

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 3.620.932,69 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/09/2023

Πράξη: «Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο 2θέσιο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού. Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται επί της Eπαρχιακής Oδού 32, στη θέση «Γκούρι – Μιλιάτζι» Καπανδριτίου.

TOP